Kolpa San

Kolpa San е водечки производител на опрема за купатила во Централна и Југоисточна Европа. Kolpa San бањите, како и големиот број на материјали од програмата "Kerrock", се производи со кои Kolpa со право се гордее. Kolpa Д.Д. се наоѓа во Метлика, северна Словенија. Централната локација во Европа овозможува ефикасна продажна мрежа како и брза реализација на сите пазарни активности. Kolpa како компанија е ориентирана кон извоз, односно 80% од продуктите одат за европскиот побарувачки пазар.

Он-лајн каталог

TOP