Liv Fluidmaster

Liv Fluidmaster има за цел да развие решенија кои се еколошки насочени кон околината и луѓето, воедно зачувувајќи го квалитетот на живот и одговорноста спрема природното опкружување. Главна активност на компанијата е развојот, производството и промоцијата на врвни термопластични производи. Со 50 години постоење, повеќе од 1 милион потрошувачи годишно, силен оддел за развој и користењето на најдобрите материјали, се позиционираа како компанија од доверба и квалитет.

Он-лајн каталог

TOP