Nova Bell

Nоva Bell е компанија која е посветена строго на иновација и исклучителност во изработката на керамиката. Тие два принципа секогаш ја позиционирале на врвот во бизнисот и изборот на купувачите. Со нивните почетоци во 1988 година, тие се едни од основачите на италијанската керамичка индустрија и водечка компанија на италијанскиот пазар, со повеќе од 30 години непрекинато искуство.

Он-лајн каталог

TOP