Remer

Remer е водечки производител на славини и водовод. Remer е сериозен и сигурен партнер, секогаш подготвен да ги задоволи потребите на пазарот и да изгради стабилни односи со своите клиенти. Во моментов ги продава своите производи во 130 земји во светот. Remer има воспоставено широк производствен погон со инвестирање во објекти, опрема и технологии за да им даде на своите клиенти поголема гаранција за квалитетот и потеклото на производот.

Он-лајн каталог

TOP